Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Postupak izbora doktora specijaliste medicine rada

Postupak izbora doktora specijaliste medicine rada

Izbor doktora specijaliste medicine rada definiran je Pravilnikom o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada objavljenom u Narodnim novinama, br 12/14.

Izbor doktora specijaliste medicine rada poslodavci obavljaju za svoje radnike, a osobe koje djelatnost obavljaju osobnim radom specijalista biraju sami za sebe, u pravilu prema mjestu rada radnika za razdoblje od najmanje godinu dana. Nakon proteka godine dana prethodno izabrani doktor medicine rada može se promijeniti. Iznimno, u slučajevima preseljenja poslodavca ili doktora, ili doktor prestane biti ugovorni subjekt Zavoda za zdravstveno osiguranje ili prekrši ugovorne obveze ili se naruše odnosi s nadležnim stručnjakom medicine rada moguće je promjeniti odabranog doktora i prije isteka godine dana.

Poslodavac može izabrati samo jednog doktora specijalistu medicine rada, osim kada ima ili osnuje poslovnu jedinicu izvan svog sjedišta. U tom slučaju poslodavac može odabrati nadležnog doktora specijalistu medicine rada prema mjestu te poslovne jedinice.

Izbor nadležnog doktora specijaliste medicine rada poslodavac obavlja popunjavanjem tiskanice „Izbor doktora specijaliste medicine rada“ u četiri primjerka koju je potrebno dostaviti regionalnom uredu ili područnoj službi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, nadležnim prema sjedištu poslodavca, na ovjeru. Na primjer, poslodavac sa sjedištem u Zagrebu dostavlja tiskanicu Regionalnom uredu Zagreb, a poslodavac sa sjedištem u Karlovcu dostavlja tiskanicu Područnoj službi Karlovac. Poslodavac s poslovnicom izvan svog sjedišta odabire doktora specijalistu medicine rada prema lokaciji te poslovnice i tiskanicu predaje nadležnom regionalnom uredu odnosno područnoj službi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prema mjestu te poslovnice. Na primjer, poslodavac sa sjedištem u Zagrebu, koji ima poslovnicu i izabranog doktora specijalistu medicine rada u Zadru, tiskanicu dostavlja Područnoj službi Zadar.

Ovjerenu tiskanicu nadležni regionalni ured, odnosno područna služba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje dostavlja, u roku od 8 dana od zaprimanja, poslodavcu i nadležnom doktoru specijalisti medicine rada, a u slučaju promjene doktora i dotadašnjem doktoru specijalisti medicine rada.

Ako nadležni regionalni ured ili područna služba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje nisu suglasni s predmetnim izborom, dužni su u istom roku obavijestiti poslodavca o daljnjem postupanju.  

Tiskanicu za izbor doktora specijaliste medicine rada možete preuzeti OVDJE.

Autor: Administrator, 21. 03. 2015

Kategorije: medicina rada, zaštita na radu

Ključne riječi: medicina rada, zaštita na radu, doktor medicine rada, izbor doktora medicine rada

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više

Psihofiziološki napori na radnom mjestu
Zaštita na radu obuhvaća i upravljanje psihofiziološkim naporima na radnom mjestu te je važno identificirati i smanjiti psihosocijalne rizike....
Pročitajte više

Minimalni tehnički uvjeti za ugostiteljstvo
Temelj kod otvaranja ugostiteljskog objekta je zadovoljavanje minimalnih tehničkih uvjeta. Potrebni uvjeti su propisani zakonom za pojedine objekte, a općenito što je potrebno za svaki ugostiteljski objekt nav...
Pročitajte više

Pravilnik o izloženosti statodinamičkim,psihofiziološkim i drugim naporima radnika
Ministarstvo zdravstva donijelo je ovaj pravilnik za zaštitu zdravlja radnika izloženih ovim naporima, a mi donosimo kratki pregled pravilnika....
Pročitajte više