Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Ovlaštenici poslodavca

Ovlaštenici poslodavca

Ovlaštenik poslodavca osoba je na koju je poslodavac, pisanim putem, prenio provođenje zaštite na radu koje obavlja u okviru svoj djelokruga rada.

Ovlaštenik nadzire rad zaposlenika – jesu li osobe koje rade osposobljene za rad na siguran način, smiju li raditi na poslovima s posebnim uvjetima rada, je li radna oprema ispravna (i isključuje iz uporabe opremu koja je neispravna), provjerava rade li osobe sukladno pravilima zaštite na radu i uputama poslodavca, koriste li ispravno osobna zaštitna sredstva, opasne radne tvari i obavlja ostale radnje kojima osigurava sigurnost zaposlenika.

 

Ovlaštenik i stručnjak zaštite na radu

Ovlaštenik surađuje sa stručnjakom zaštite na radu kod evidentiranja i prijava ozljeda, osposobljavanju za rad na siguran način (ZOS obrazac), u radu odbora zaštite na radu, u provođenju mjera sprečavanja zloporabe sredstava ovisnosti i nadzire i provodi zdravstvenu zaštitu radnika.

Ovlaštenik i stručnjak zaštite na radu ne smiju biti ista osoba.

Ovlaštenik poslodavca može biti samo ona osoba koja je u radnom odnosu kod tog poslodavca i ona može biti ovlaštenik samo jednog poslodavca.

 

Osposobljavanje ovlaštenika

Osposobljavanje ovlaštenika provodi stručnjak zaštite na radu zaposlen kod poslodavca ili sam poslodavac. Osposobljavanje je teoretsko i traje 7 školskih sati, a evidencija o osposobljavanju vodi se na ZOOP obrascu. Nakon provedenog osposobljavanja poslodavac treba poslati Zavodu za unaprijeđivanje zaštite na radu o provedenom osposobljavanju.

Osposobljavanje ovlaštenika provodi se svakih pet godina. Kako osposobljavanja ovlaštenika načinjena prema starom Zakonu važe i po novom trebat će ih ponoviti kad datum izdavanja je stariji od 5 godina.

 

Na kraju, valja napomenuti da su ovlaštenici i stručnjaci zaštite na radu dužni se usavršavati iz područja zaštite na radu, sukladno procjeni rizika. Uvjete i način usavršavanja treba propisati Ministar. Sukladno mišljenju Ministarstva, stručna usavršavanja provode Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR) i Zavod za unapređivanje zaštite na radu (ZUZNR) kroz razne radionice i predavanja, no još nedostaje uvjet koliko često ih je potrebno pohađati.

Autor: Administrator, 07. 04. 2015

Kategorije: zaštita na radu

Ključne riječi: zaštita na radu, ovlaštenik poslodavca, osposobljavanje ovlaštenika, ovlaštenik

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više

Psihofiziološki napori na radnom mjestu
Zaštita na radu obuhvaća i upravljanje psihofiziološkim naporima na radnom mjestu te je važno identificirati i smanjiti psihosocijalne rizike....
Pročitajte više

Minimalni tehnički uvjeti za ugostiteljstvo
Temelj kod otvaranja ugostiteljskog objekta je zadovoljavanje minimalnih tehničkih uvjeta. Potrebni uvjeti su propisani zakonom za pojedine objekte, a općenito što je potrebno za svaki ugostiteljski objekt nav...
Pročitajte više

Pravilnik o izloženosti statodinamičkim,psihofiziološkim i drugim naporima radnika
Ministarstvo zdravstva donijelo je ovaj pravilnik za zaštitu zdravlja radnika izloženih ovim naporima, a mi donosimo kratki pregled pravilnika....
Pročitajte više