Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Oslobođenje obveze zapošljavanja stručnjaka ili ustroja službe zaštite na radu

Oslobođenje obveze zapošljavanja stručnjaka ili ustroja službe zaštite na radu

Poslodavci koji zapošljavaju više od 50 zaposlenika dužni su zaposliti stručnjaka zaštite na radu, a oni s više od 250 zaposlenih ustrojiti samostalnu službu zaštite na radu koju čine najmanje najmanje tri stručnjaka zaštite na radu. Navedene obveze propisane su člancima 20 i 21 Zakona zaštite na radu, ali postoji još jedna mogućnost.

Poslodavci koji zapošljavaju više od 50 zaposlenika podliježu obvezama članka 20 Zakona o zaštiti na radu koji nalaže da je poslodavac dužan odrediti najmanje jednu osobu za obavljanje poslova zaštite na radu s kojom ima sklopljen ugovor o radu za obavljanje poslova zaštite na radu. Druga opcija je osnivanje zajedničke službe zaštite na radu zajedno s drugim poslodavcima koju moraju sačinjavati najmanje tri stručnjaka zaštite na radu. Međutim, u slučaju da se poslodavac obavlja djelatnosti koje spadaju u djelatnosti s niskom razinom rizika tada može podnijeti zahtjev za oslobođenjem zapošljavanja stručnjaka zaštite na radu i obavljanja poslova zaštite na radu sukladno članku 19, koji omogućava ugovaranje vođenja poslova zaštite na radu s fizičkim ili pravnim osobama ovlaštenim za obavljanje poslova zaštite na radu.

Primjer ovog zahtjeva imate na kraju ove novosti. Poslodavac mora poslati navedeni zahtjev na adresu nadležnog Ministarstva te mora posjedovati važeću procjenu opasnosti. Prije odobravanja ili odbijanja zahtjeva na uvid će izaći inspektor rada (obično u roku od 10 dana) koji će utvrditi stanje u Vašoj tvrtci i dati preporuku za prihvaćanjem zahtjeva.

Poslodavci s više od 250 zaposlenika moraju osnovati samostalnu službu zaštite na radu koju čine najmanje tri stručnjaka zaštite na radu. No, kao i gore, poslodavci koji obavljaju djelatnosti koje spadaju u djelatnosti s niskim rizikom imaju mogućnost oslobođenja obveze osnivanja samostalne službe za zaštitu na radu, nakon čega poslodavac mora voditi poslove zaštite na radu prema članku 20. Zakona o zaštiti na radu, odnosno mora zaposliti jednog stručnjaka zaštite na radu.

Zahtjev, čiji primjer imate na niže, podnosi se na adresu nadležnog Ministarstva. Kao i u gore navedenom slučaju, morate posjedovati važeću procjenu opasnosti, a u roku od 10 dana radi utvrđivanja razina opasnosti i opravdanosti zahtjeva, na uvid će izaći inspektor rada.

 

Datoteke:

Zahtjev za oslobođenjem zapošljavanja stručnjaka zaštite na radu

Zahtjev za oslobođenjem obveze ustrojavanja samostalne službe zaštite na radu

Autor: Administrator, 01. 05. 2014

Kategorije: zaštita na radu

Ključne riječi: zaštita na radu, poslodavac, stručnjak zaštite na radu, služba zaštite na radu

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više