Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Obveze poslodavca i samostalno vođenje zaštite na radu

Obveze poslodavca i samostalno vođenje zaštite na radu

Zbog čestih upita pripremili smo ovaj kratki vodič za poslodavce s popisom svih njihovim obaveza iz zaštite na radu i pregleda o čemu moraju voditi računa ako žele sami voditi zaštitu na radu.

Poslodavci, bez obzira vode li sami ili su to ugovorili s vanjskom tvrtkom, moraju ispuniti određene obveze propisane zakonom:

 • Izrada procjene rizika i osiguranje njene ažurnosti – Zakon o zaštiti na radu nalaže da procjena rizika mora odgovarati stvarnom stanju kod poslodavca što znači da se svaka promjena (promjena broja zaposlenika, ukidanje ili otvaranje novog radnog mjesta, broj ozljeda i slično) mora evidentirati što zahtjeva ažuriranje procjene rizika.

 • Svi zaposlenici moraju proći osposobljavanje za rad na siguran način koje se mora provesti unutar 60 dana od dana zapošljavanja. Osposobljavanje za rad na siguran način mora se ponovno provesti ako se radnik upućuje na novo radno mjesto, ako se na postojeće radno mjesto uvodi nova radna oprema ili nova tehnologija, ako dođe do promjena u radnom postupku, kod ozljede/profesionalne bolesti radnika i ako se u procjeni rizika identificiraju novi rizici koji prije nisu bili obuhvaćeni osposobljavanjem.

 • Osposobiti poslodavca i ovlaštenika poslodavca iz područja zaštite na radu. Ovlaštenici poslodavca moraju proći osposobljavanje najmanje jednom svakih 5 godina.

 • Osposobiti povjerenika radnika

 • Osposobiti dovoljan broj radnika za pružanje prve pomoći

 • Ispitati strojeve i uređaje s povećanim opasnostima (strojevi kod kojih postoji opasnost od mehaničkih ozljeda, udara električne struje, eksplozije i slično)

 • Ispitati električne instalacije u svim radnim objektima

 • Ispitati sustave zaštite od munje – gromobrane

 • Ispitati radni okoliš na svim radnim mjestima – jačinu rasvjete, buku, mikroklimatske čimbenike i kemijske štetnosti

 • Osigurati zaposlenicima koji rade poslove s posebnim uvjetima rada redovite zdravstvene preglede (zdravstveni pregledi su besplatni za poslodavca ako se pravovremeno obavljaju) i preglede vida za zaposlenike koji rade na radnim mjestima s računalom

 • Izraditi plan evakuacije i spašavanja te s njim upoznati sve zaposlenike

 • Najmanje jednom u dvije godine provoditi vježbe evakuacije

 

Samostalno vođenje zaštite na radu za poslodavca znači vođenje propisanih evidencija te praćenje rokova valjanosti ispitivanja, osposobljavanja i dokumentacije. Dakle, ako poslodavac sam vodi zaštitu na radu on mora voditi sljedeće:

 • evidencije o radnicima osposobljenim za rad na siguran način

 • evidencije o radnicima raspoređenim na poslove s posebnim uvjetima rada

 • evidencije o radnicima koji su pretrpili ozljedu na radu ili razvili profesionalnu bolest

 • evidencije o ozljedama na radu i profesionalnim bolestima

 • evidencije o poremećajima koji su mogli izazvati štetne posljedice

 • evidencije o korištenim opasnim radnim tvarima

 • evidencije o rokovima u kojima mora provesti ponovna ispitivanja radne opreme, radnog okoliša i osobnih zaštitnih sredstava te o rokovima valjanosti dokumentacije i osposobljavanja

 

Da bi poslodavac (ili njegov ovlaštenik) mogli samostalno obavljati poslove zaštite na radu moraju ispuniti sljedeće uvjete:

 • zapošljavaju najviše 49 radnika

 • ispunjavaju uvjete za stručnjak I. stupnja zaštite na radu

 • potrebna znanja zaštite na radu stekli su tokom školovanja ili su položili državni stručni ispit za poslove građenja ili projektiranja kojim je obuhvaćena zaštita na radu ili su položili majstorski ispit u djelatnosti koju obavljaju, a kojim je isto tako obuhvaćena materija zaštite na radu

Ako poslodavac zapošljava 50 i više zaposlenika mora zaposliti propisani minimalan broj stručnjaka zaštite na radu. Poslodavci s 49 i manje zaposlenih ne moraju samostalno obavljati poslove zaštite na radu, već njihovo obavljanje mogu ugovoriti s vanjskom tvrtkom.

Autor: Administrator, 29. 12. 2015

Kategorije: zaštita na radu

Ključne riječi: zaštita na radu, vođenje zaštite na radu, obveze poslodavca, obveze zaštite na radu

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više

Psihofiziološki napori na radnom mjestu
Zaštita na radu obuhvaća i upravljanje psihofiziološkim naporima na radnom mjestu te je važno identificirati i smanjiti psihosocijalne rizike....
Pročitajte više

Minimalni tehnički uvjeti za ugostiteljstvo
Temelj kod otvaranja ugostiteljskog objekta je zadovoljavanje minimalnih tehničkih uvjeta. Potrebni uvjeti su propisani zakonom za pojedine objekte, a općenito što je potrebno za svaki ugostiteljski objekt nav...
Pročitajte više

Pravilnik o izloženosti statodinamičkim,psihofiziološkim i drugim naporima radnika
Ministarstvo zdravstva donijelo je ovaj pravilnik za zaštitu zdravlja radnika izloženih ovim naporima, a mi donosimo kratki pregled pravilnika....
Pročitajte više