Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Obveze, odgovornosti i prava zaposlenika iz zaštite na radu

Obveze, odgovornosti i prava zaposlenika iz zaštite na radu

Svrha svakog sustava zaštite na radu je zaštita zdravlja i sigurnosti radnika, upravo su oni najizloženiji riziku ozljede ili profesionalne bolesti. Zakon o zaštiti na radu radnicima dodjeljuje niz prava poput prava na odbijanje rada u slučaju da radniku prijeti neposredna opasnost za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu. No, radnici također imaju i niz obveza jer upravo o njima ovisi hoće li sustav zaštite na radu biti funkcionalan, odnosno hoće li se pridržavati navedenih obaveza, ili ne.

Radnik je dužan osposobiti se za rad na siguran način i obaviti liječniki pregled ako obavlja poslove s posebnim uvjetima rada (ako ga je na to uputio poslodavac). Osposobljavanje mora organizirati poslodavac o svom trošku. Poslovi s posebnim uvjetima rada propisani su Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84), čije se izmjene očekuju uskoro, s donošenjem novog Zakona o zaštiti na radu. 

Prilikom obavljanja liječničkog pregleda radnik je dužan prijaviti sve zdravstvene nedostatke koji bi ga mogli spriječiti ili ugroziti njegovu sigurnost pri radu na poslovima s posebnim uvjetima rada.

Vrlo je važno da radnik svoje poslove obavlja s odgovarajućom pozornošću, pazeći pritom na svoju sigurnost i zdravlje, ali i sigurnost i zdravlje drugih radnika. Prije početka rada radnik je dužan radno mjesto pregledati te izvjestiti poslodavca o uočenim nedostacima i neispravnostima i dužan je svu opremu, alate i strojeve upotrebljavati na pravilno propisan način. Rad na radnoj opremi i strojevima mora provoditi sukladno uputama za rad s tom opremom i pravilima zaštite na radu.

Radnik je dužan osobna zaštitna sredstva pravilno upotrebljavati i dužan vratiti na prikladno mjesto nakon uporabe. 

Mora pravilno upotrebljavati i ne smije skidati, popravljati ili bilo kako neovlašteno mijenjati zaštitne naprave. Ako na radnom mjestu se razviju uvjeti koji mogu neposredno ugroziti zdravlje i sigurnost radnika dužan je o tome odmah izvijestiti poslodavca. Posao radnik obavlja sukladno pravilima struke, a prije napuštanja mjesta rada sredstva rada ostavi u stanju u kojem ne predstavljaju opasnost za druge. Kod rješavanja pitanja zaštite na radu, s ciljem poboljšanja zaštite na radu i postizanja sigurnih uvjeta na radnom mjestu mora surađivati s poslodavcem, ovlaštenikom i povjerenikom. 

Radnik ima pravo odbiti rad ako mu na radnom mjestu prijeti neposredna opasnost po život ili zdravlje. Ako zbog ozbiljne, neposredne i neizbježne opasnosti radnik napusti radno mjesto ne smije ga se ni na koji način dovesti u nepovoljniji položaj. U slučaju napuštanja radnog mjesta radnik je dužan obavijestiti poslodavca, njegovog ovlaštenika i povjerenika radnika.

Zabranjeno je za vrijeme rada konzumirati alkohol i druga opojna sredstva. Ako poslodavac utvrdi da je radnik pod utjecajem alkohola ili opojnih sredstava dužan ga je udaljiti s radnog mjesta.

U slučaju da radnik radi na radnom mjestu gdje se, unatoč primjeni svih mjera zaštite na radu, opasnosti nisu svele na prihvatljivu razinu radnik ima pravo na skraćeno radno vrijeme. Radno vrijeme se skraćuje sukladno razini opasnosti koja prijeti radniku na tom radnom mjestu. Radnik koji radi na takvom radnom mjestu ne smije raditi prekovremeno niti se smije zaposliti kod drugog poslodavca na istom radnom mjestu, no može razliku do punog radnog vremena ispuniti na nekom drugom radnom mjestu. Naknada za rad na radnom mjestu sa skraćenim vremenom u ovom slučaju iznosi jednako kao i za poslove s punim radnim vremenom.

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više