Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Obveze, odgovornosti i prava poslodavca iz zaštite na radu

Obveze, odgovornosti i prava poslodavca iz zaštite na radu

Zaštita na radu prije svega obveza je poslodavca te je on dužan osigurati sve potrebno u svrhu povećanja sigurnosti radnih procesa.

Poslodavac ne smije na radno mjesto rasporediti radnika koji nije osposobljen za rad na siguran način niti na poslove s posebnim uvjetima rada rasporediti radnika koji ne ispunjava uvjete za rad na tom radnom mjestu. Dozvoljen je jednomjesečni rad pod nadzorom prije nego li se zaposlenik osposobi, prije čega ga je potrebno upoznati sa svim pravilima zaštite na radu i radnim postupcima. Dovoljno je zaposleniku dati pismene upute i radni postupak, a on mora potpisati potvrdu da je upute dobio i da je upoznat s njima. Nakon isteka probnog perioda od 30 dana (novi zakon predviđa produženje ovog perioda na 60 dana) poslodavac je dužan zaposlenika osposobiti za rad na siguran način.

Poslodavac ne smije dozvoliti rad ženama, maloljetnicima i zaposlenicima sa smanjenom radnom sposobnosti na radnim mjestima gdje postoje za njih štetni utjecaji. U slučaju da je utvrđena neispravnost stroja ili uređaja s povećanim opasnostima poslodavac je dužan isključiti ga iz uporabe do otklanjanja nedostatka. Mora osigurati da zaposlenici rade sukladno važećim propisima i pravilima te da koriste propisana osobna zaštitna sredstva, a radniku koji radi protivno propisima mora zabraniti rad.

Također, mora osigurati dovoljan broj radnika osposobljenih za pružanje prve pomoći i evakuaciju i spašavanje te im osigurati potrebnu opremu.

Poslodavac je dužan zabraniti rad zaposlenicima koji su pod utjecajem alkohola ili opojnih droga te ih udaljiti sa mjesta rada. Ako zaposlenici odbijaju napustiti mjesto rada dužan je pozvati sigurnosnu službu koja će te zaposlenike odstraniti sa mjesta rada.

Dužan je čuvati svu potrebnu dokumentaciju i voditi evidencije o zaposlenicima osposobljenim za rad na siguran način, zaposlenicima koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada, uređajima i strojevima s povećanim opasnostima, opasnim tvarima korištenim u radnim procesu, o ozljedama, profesionalnim bolestima i poremećajima te podnositi godišnje izvještaje o ozljedama i slučajevima profesionalnih bolestima inspekciji rada.

Poslodavac snosi troškove implementacije sustava ZNR (osposobljavanja, nabavka osobnih zaštitnih sredstava, osiguranja zaštitnih naprava, itd.).

Autor: Administrator, 18. 06. 2013

Kategorije: obveze poslodavca

Ključne riječi: zaštita na radu, poslodavac, obveze poslodavca, prava poslodavca, odgovornost poslodavca

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više