Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Obveza za ispitivače - od 1.6.2017. moraju imati akreditaciju prema 17025 normi

Obveza za ispitivače - od 1.6.2017. moraju imati akreditaciju prema 17025 normi

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je da od 1. lipnja 2017 godine svi ispitivači električnih instalacija, klimatizacije i grijanja, vatrodojavnih sustava i protupožarnih sustava moraju biti akreditirani prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007 normi.

Prema članku 41. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje to obuhvaća i utvrđivanje stanja materijala i građevine te uređaja i instalacija u odnosu na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu.

Odredbe Zakona kojima se uređuje obavljanje poslova i djelatnosti ispitivanja i prethodnih istraživanja odnose se i na ispitivanja iz Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije („Narodne novine“, br. 5/10), Tehničkog propisa o sustavima grijanja i hlađenja zgrada („Narodne novine“ broj 110/08), Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama („Narodne novine“ broj 87/08 i 33/10).
Sukladno Zakonu, pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja obavlja ispitivanja dužna je osigurati da pojedini posao obavlja osoba koja ima odgovarajuće stručne kvalifikacije.

Pravna ili fizička osoba obrtnik osposobljenost za poslove ispitivanja dokazuje potvrdom o akreditaciji prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo za određenu metodu ispitivanja, a time dokazuje i osposobljenost za metodu ekvivalentnu toj metodi ispitivanja za isto ili slično svojstvo, koju zahtjeva plan ispitivanja ili je određena u projektu građevine.

U slučaju da se ispitivanja vrše protivno odredbama Zakona, odnosno ako se ne osigura stručna osoba za provođenje ispitivanja kazne iznose od 25 do 50 tisuća kuna za pravnu osobnu, odnosno od 12500 do 25 000 kuna za fizičku osobu obrtnika te od 5 o 10 tisuća kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi.a

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više