Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Obveza vođenja evidencija iz zaštite na radu

Obveza vođenja evidencija iz zaštite na radu

Prema čl. 61 Zakona o zaštiti na radu poslodavac mora voditi evidencije o ozljedama na radu, profesionalnim bolestima i nezgodama na radu, čuvati isprave, davati obavijesti i podatke.

Dakle, poslodavac mora voditi evidencije:

  • radnika osposobljenih za rad na siguran način

  • o radnicima raspoređenim na poslove s posebnim uvjetima rada

  • radnika koji su na radnom mjestu se ozljedili ili oboljeli

  • o rokovima u kojima se mora izvršiti pregled ili ispitivanje sredstava, radne okoline i osobnih zaštitnih sredstava

  • o opasnim radnim tvarima koje proizvodi, prerađuje ili upotrebljava

  • o ozljedama na radu, slučajevima profesionalnih bolesti i poremećajima koji su mogli izazvati štetne posljedice

Navedeno propisano je Pravilnikom o evidenciji, ispravama, izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu.


Sve navedeno omogućava Evidpro, specijalizirano softversko rješenje za vođenje evidencija iz zaštite na radu, ali i zaštite od požara, zaštite okoliša, sanitarne kontrole i svakodnevnih obveza.

Također, omogućeno Vam je vođenje evidencija o zaposlenicima i poslovnicama te praćenje troškova ispunjenja zakonskih obveza. Naime, uz svaku obvezu imate mogućnost unosa troška što Vam omogućava planiranje budućih financijskih izdataka i jednostavnu izradu financijskih izvještaja vezanih uz ispunjenje Vaših zakonskih obveza.

Iz područja zaštite na radu Evidpro omogućava praćenje i vođenje propisanih evidencija, ali i izradu EK-1, EK-2, EK-3 obrazaca, zapisnika o praktičnoj osposobljenosti, izradu i praćenje prijava ozljeda na radu, obavijesti o ozljedama na radu, godišnjih izvještaja o ozljedama na radu, uputnice za liječničke preglede i prijave gradilišta.

Vođenje evidencija iz zaštite od požara omogućava praćenje rokova ispitivanja sustava za zaštitu od požara, praćenje rokova izrade i dostave dokumentacije i kalkulator za izračun potrebnog broja vatrogasnih aparata, sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN 74/2013).

Vođenje evidencije iz zaštite okoliša omogućava praćenje i izradu obrazaca ONTO (prema Pravilniku o gospodarenju otpadom NN 23/14), ONTO-U, ONTO-G i ONTO-BA, PL-PPO, PL-SPO, EHOS te obrazaca PL-O i PGO-PO (Prema Pravilniku o gospodarenju otpadom NN 23/14).

Uz vođenje evidencija iz područja sanitarne kontrole lakše ćete voditi računa o isteku sanitarnih knjižica Vaših zaposlenika, ispitivanjima kuhinjskih napa i sustava ventilacije, uzorkovanjima hrane i primjeni DDD mjera, valjanosti uvjerenja o položenim higijenskim minimumima i za rad s kemikalijama.

Svakodnevne obveze uključuju praćenje isteka ugovora o najmu, ugovora o radu, ugovorima o pružanju usluga, servisima službenih vozila i tehničkim pregledima, valjanosti energetskog certifikata, dostavi dokumentacije... Osim navedenih, stojimo Vam na raspolaganju glede dodavanja obveza specifičnih uz Vaše poslovanje.

Uz sve navedeno, vrlo je jednostavno filtrirati podatke i raditi raznolike izvještaje koje možete koristiti kao dokumentaciju pri planiranju budućih izdataka, poslovanja, prijave na natječaje itd.

Za sve dodatne informacije posjetite www.evidpro.hr.

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više