Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Mišljenje MRMS o Pravilniku o ispitivanju radne opreme

Mišljenje MRMS o Pravilniku o ispitivanju radne opreme

S novim Pravilnikom o pregledu i ispitivanju radne opreme van snage je stavljen Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima.

Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme primjenjuje se usporedno s Pravilnikom o sigurnosti strojeva koji regulira pitanja ocjene sukladnosti strojeva s normama i sigurnosno-zdravstvenim zahtjevima. Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme obuhvaća pitanje periodičkih pregleda i ne nadomješta uvjete koje strojevi moraju ispunjavati prilikom stavljanja na tržište, a koji su propisani Pravilnikom o sigurnosti strojeva.

Pregledi i ispitivanja radne opreme odnose se na strojeve i uređaje, postrojenja te sredstva za prijenos i prijevoz tereta, a obavljaju se kako bi se otkrili i otklonili nedostaci koji mogu ugroziti sigurnost i zdravlje rukovatelja ili drugih radnika u blizini radne opreme.

Pravilnik radnu opremu definira kao opremu koja zahtjeva rukovanje, upravljanje ili posluživanje od strane rukovatelja – osposobljenog radnika. Dakle, u radnu opremu ne spadaju oprema koja zahtjeva samo uključivanje, odnosno isključivanje poput rashladnih vitrina, aparata za zavarivanje, agregata za struju i slično te ručna radna oprema (alati), skele i druga sredstva za povremeni rad na visini. Ručni alati obuhvaćaju i ručne nemehanizirane alate (čekić, odvijač,...) te mehanizirane alate  (bušilice, brusilice, kružne pile, lančane motorne pile, ručne bušilice, brusilice, kosilice, trimere, škare i ostale uređaje koji se koriste kao ručni). Isto tako, odredbe se ne odnose na prometna sredstva ukoliko ista nemaju dizalice.
Rukovatelji moraju biti osposobljeni za rad na siguran način prilikom rada s opremom te koristiti osobna zaštitna sredstva, ako su potrebna.

Na plinske kotlovnice i opremu pod tlakom primjenjuju se posebni propisi. Izuzetak je oprema pod tlakom koja je dio tehnološke linije kada se prilikom ispitivanja uzimaju u obzir nalazi ispitivanja opreme pod tlakom.

Ako je radna oprema ispitana u državi članici Europskog gospodarskog pojasa i privremeno se koristi u Hrvatskoj tada ju nije potrebno ponovno ispitivati sve dok je ispitivanje u okviru propisanih rokova. Tada je dovoljno prevesti na hrvatski jezik i latinično pismo postojeće ispitivanje.

 

Preuzimanje:

Mišljenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava o Pravilniku o ispitivanju radne opreme

Pravilnik o ispitivanju radne opreme

Autor: Administrator, 08. 07. 2016

Kategorije: zaštita na radu, mišljenje

Ključne riječi: zaštita na radu, mrms, ministarstvo, mišljenje, radna oprema, ispitivanje

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više