Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Kako postupiti u slučaju požara?

Kako postupiti u slučaju požara?

Sprečavanje nastanka požara osnovno je pravilo zaštite na radu. No, ako do požara dođe potrebno je osigurati sigurno gašenje i bez ugrožavanja života i zdravlja zaposlenika.

Požar nastaje kada se zatvori požarni trokut koji obuhvaća gorivu tvar, izvor topline i kisik. Da bi gašenje bilo uspješno potrebno je ukloniti jedan od elemenata iz požarnog trokuta. Na tom načelu temelje se metode gašenja požara. Uobičajena sredstva za gašenje su voda, vatrogasni prah i pjena, CO2, haloni i priručna sredstva (deka, pijesak i slično).

Načela gašenja su sljedeća:

 • odstranjivanje gorive tvari (ukloni se goriva tvar)

 • ugušivanje, odnosno prekid dovoda kisika požaru

 • hlađenje, odnosno smanjivanje temperature gorive tvari

 • antikatalitički, odnosno djelovati na kemijsku reakciju požara.

Općenito načelo glasi POŽARI S ŽAROM SE MORAJU HLADITI, A POŽARI SA PLAMENOM GUŠITI.

Prema vrsti gorive tvari razlikujemo nekoliko klasa požara:

 • požari klase A su požari krutih tvari. Gasimo ih vodom, pijeskom, priručnim sredstvima.

 • požari klase B su požari zapaljivih tekućina. Njih gasimo pjenom, prahom, halonima, ugljičnim dioksidom.

 • požari klase C su požari plinovitih tvari. Gase se prahom i halonima.

Prilikom gašenja požara, osim na klasu požara prema kojoj je potrebno koristiti određena sredstva za gašenje, nužno je i obratiti pozornost na ostale okolnosti. Najviše pažnje je potrebno posvetiti kod gašenja požara vodom - voda je dobar vodič električne struje pa stoga se ne smije koristiti za gašenje požara električnih instalacija ili u blizini električnih instalacija. Isto tako vodom se ne smiju gasiti požari lakih metala (aluminija, magnezija i slično) te požari klasa B.
U priručna sredstva za gašenje požara spadaju pijesak, zemlja, brašno, pokrivači i sve ostalo što se može naći pri ruci.


Prije gašenja požara potrebno je radi vlastite sigurnosti i sigurnosti svih ostalih poduzeti nekoliko mjera:

 1. Isključiti električnu struju isključenjem glavne sklopke u razvodnom ormaru ili pritiskom na glavno protupožarno tipkalo.

 2. Zaustaviti dotok gorive tvari do požara

 3. Koristiti dostupna osobna zaštitna sredstva

 4. U slučaju da se jave smetnje kod disanja odmah napustiti ugroženo područje

 5. Pružiti prvu pomoć ozljeđenim osobama.

Autor: Administrator, 12. 07. 2014

Kategorije: zaštita od požara

Ključne riječi: zaštita na radu, prevencija požara, zaštita od požara, gašenje požara

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više

Psihofiziološki napori na radnom mjestu
Zaštita na radu obuhvaća i upravljanje psihofiziološkim naporima na radnom mjestu te je važno identificirati i smanjiti psihosocijalne rizike....
Pročitajte više

Minimalni tehnički uvjeti za ugostiteljstvo
Temelj kod otvaranja ugostiteljskog objekta je zadovoljavanje minimalnih tehničkih uvjeta. Potrebni uvjeti su propisani zakonom za pojedine objekte, a općenito što je potrebno za svaki ugostiteljski objekt nav...
Pročitajte više

Pravilnik o izloženosti statodinamičkim,psihofiziološkim i drugim naporima radnika
Ministarstvo zdravstva donijelo je ovaj pravilnik za zaštitu zdravlja radnika izloženih ovim naporima, a mi donosimo kratki pregled pravilnika....
Pročitajte više