Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Dokazivanje radnog iskustva kod prijave ispita za stručnjaka zaštite na radu

Dokazivanje radnog iskustva kod prijave ispita za stručnjaka zaštite na radu

Polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu održava se kod ministarstva nadležnog za rad, a regulirano je Pravilnikom o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu. Od trenutka prijave do izlaska na usmeni ispit može proći i do šest mjeseci. Kako se prijaviti i više informacija o stručnom ispitu naći ćete ovdje.

Kao što je već napisano, stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu polaže se isključivo kod nadležnog ministarstva, a to je Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Za polaganje stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu potrebna je odgovarajuća stručna sprema i radno iskustvo u struci. Tako razlikujemo uvjete koje mora ispunjavati osoba koja će raditi kao voditelj službe zaštite na radu, osoba koja će raditi kao samostalni stručnjak, odnosno stručnjak u sastavu službe zaštite na radu te uvjete koje mora ispunjavati osoba koja će raditi kao suradnik službe zaštite na radu. Radno iskustvo se odnosi na struku osobe koja polaže ispit pa tako ako će osoba sa zvanjem dipl. ing. građevine raditi kao samostalni stručnjak potrebno joj je minimalno 3 godine radnog iskustva u poslovima građevine.
 
Uvjeti su propisani Pravilnikom kojeg možete pogledati ovdje.
 
Osobama koje su položile stručni ispit za inspektora rada kao i osobe koje na poslovima zaštite na radu rade više od dvadeset godina priznaje se stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu.
 
Stručni ispit se sastoji od općeg i posebnog dijela. Za polaganje posebnog dijela potrebna je najmanje viša stručna sprema. Opći dio moraju položiti poslodavci ili ovlaštenici koji zapošljavaju 50 i više ljudi i sami vode poslove zaštite na radu. Ako radite u tvrtci ovlaštenoj za obavljanje poslova zaštite na radu morate položiti i opći i posebni dio.
 
Termini polaganja stručnog ispita zasada se ne objavljuju, a prijava se vrši na način da ispunite prijavu za polaganje stručnog ispita. Prijava se nalazi u dodatku Pravilnika i nakon ispunjavanja šaljete ju poštom na adresu Ministarstva (Vukovarska ulica 78, Zagreb). Uz prijavu potrebno je priložiti ovjerenu kopiju diplome/svjedodžbe kandidata, kopiju izvoda iz sudskog registra tvrtke koja prijavljuje kandidata te dokument kojim se dokazuje potrebno radno iskustvo u struci. 
 
Do 30. 9. 2013. dovoljno je bilo priložiti kopiju radne knjižice kandidata gdje je bilo vidljivo potrebno radno iskustvo. Međutim, radne knjižice više se ne koriste pa je kandidat dužan od svog poslodavca, sukladno Zakonu o radu, zatražiti potvrdu o vrsti poslova koje obavlja i trajanju tih poslova. Ta potvrda dokazuje potrebno radno iskustvo i prilaže se prijavi.
 
Nakon slanja prijavne dokumentacije poštom i obrade dokumentacije od strane Ministarstva dobit ćete odgovor o zaprimanju prijave. Ako je dokumentacija nepotpuna u roku od 15 dana potrebno je dostaviti ostatak dokumentacije. Ako je potpuna, osobe koje polažu opći i posebni dio dobit će temu za izradu stručnog rada koji je potrebno predati (poštom) u roku od 60 dana. Osobe koje polažu samo opći dio nisu dužne izraditi stručni rad.
 
Nakon predaje stručnog rada Ministarstvo šalje obavjest o terminu polaganja stručnog ispita. Stručni ispit se polaže usmeno, pred ispitnom komisijom, prvo opći, a nakon toga posebni dio. U slučaju nepolaganja općeg dijela ispitu možete pristupiti ponovno tek nakon 30 dana, dok u slučaju nepolaganja posebnog dijela treba proći tri mjeseca. Osoba koja položi opći, a ne položi posebni dio sljedeći puta polaže samo posebni dio.
 
Osobe koje su položile opći dio dobivaju uvjerenje o polaganju općeg dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, dok osobe koje polože i opći i posebni dio dobiju uvjerenje o polaganju stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu.

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više