Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Zaštita od požara u ugostiteljskim objektima

Zaštita od požara u ugostiteljskim objektima

Zaštitu od požara ugostiteljskih objekata propisuje Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata.

Zaštitu od požara ugostiteljskih objekata propisuje Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata. 
 
Pravilnikom je definirana vatrootpornost konstrukcije objekta, podijela objekata u požarne sektore, pristupni putevi, obveza postavljanja stubišta za evakuaciju za objekte koji imaju više od tri kata, vrata, vatrogasni pristupi, izvedba tavana kao zasebnog protupožarnog sektora, izvedba i minimalni zahtjevi za sigurnosnu rasvjetu, izvedba ventilacijskih kanala, ovisno o broju ljudi koji boravi u objektu i obveza izvođenja sustava za dojavu požara i zvučnu signalizaciju.
 
Osoblje ugostiteljskih objekata mora biti u mogućnosti pristupiti vatrodojavnoj centrali, glavnoj sklopki za napajanje, uređajima za isključenje ventilacije, uređajima za upravljanje radom stabilnih sustava za gašenje požara i uređajima za distribuciju vode na vertikalnom cjevovodu.
Svaki objekt mora imati jasno naznačena stubišta i izlazne puteve, mjesta gdje se nalaze vatrogasni aparati, mjesta gdje je smještana glavna sklopka napajanja i glavni zatvarač plinske instalacije, mjesta za isključenje ventilacije te smještaj vatrodojavne centrale ako je u objektu.
 
Na svakom katu potrebno je postaviti plan kata i planove evakuacije, a u sobama ugostiteljskih objekata moraju se nalaziti upute o postupku u slučaju požara. Za hotele i smještajne objekte ove upute moraju biti na najmanje 4 najčešća jezika.
 
Svi izlazni putovi i vrata na izlaznim putovima moraju biti označeni odgovarajućim oznakama sukladno normi HRN ISO 6309.
 
Ostali zahtjevi propisani pravilnikom odnose se na pomoćne prostorije, dizala, kotlovnicu i ostale prostorije.
 
Isti Pravilnik definira zahtjeve koje moraju ispuniti kampovi.
Pravilnikom su propisane kaznene odredbe od 1.000,00 do 15.000,00 kn za pravnu te od 1.000,00 do 2.000,00 kn za fizičku osobu ukoliko su utvrđene nesukladnosti s Pravilnikom.
 

Autor: Administrator, 12. 06. 2015

Kategorije: zaštita od požara

Ključne riječi: zaštita od požara, ugostiteljski objekti, ugostitelji

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Obveze poslodavaca iz zaštite na radu – 2019
S obzirom na nekoliko dosadašnjih izmjena zakona i pravilnika napravili smo ovaj članak s popisom obveza poslodavaca iz zaštite na radu. Sažeti popis pročitajte ovdje, dok detaljnije informacije možete pron...
Pročitajte više

Najčešćih 16 rizika na gradilištu [INFOGRAFIKA]
Donosimo kratki pregled i prikaz najčešćih rizika na gradilištu....
Pročitajte više

Što dolazi s izmjenom Zakona o zaštiti na radu?
Nedavno je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu, a sa sobom je donio nekoliko izmjena koje se tiču samih poslodavaca i radnika i njihovih obveza. Donosimo pregled izmjena Zakona...
Pročitajte više

Zaštita na radu za strane radnike
Za ovu godinu kvote za zapošljavanje stranih radnika prilično su povećane. Strani radnici koji dolaze raditi u Hrvatsku, najčešće na poslovima u građevinarstvu i ugostiteljstvu, moraju biti upoznati i prid...
Pročitajte više

Siguran rad u uvjetima visokih temperatura
Radni uvjeti po pitanju temperature definirani su Pravilnikom o ispitivanju radnog okoliša i važećim normama, no problem nastaje pri radu na visokim ili niskim temperaturama na otvorenom. Svjedočimo visokim t...
Pročitajte više

Poslovi stručnjaka zaštite na radu
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava izdalo je mišljenje vezano uz čl.2 st. 3 Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu – područjima obrazovanja koja odgovaraju djelatnosti poslodavca....
Pročitajte više