Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Novi pravilnici - treba li revidirati ispitivanja i dokumentaciju?

Novi pravilnici - treba li revidirati ispitivanja i dokumentaciju?

Danas na snagu stupaju 4 nova pravilnika iz zaštite na radu, u određenoj mjeri izmijenjeni u odnosu na prethodne. Treba li ponovno raditi osposobljavanja, ispitivanja i procjenu kako bi bili u skladu s novim propisima?

Prije 8 dana u Narodnim novinama broj 112/14 objavljeni su Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu, Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita, Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu i Pravilnik o izradi procjene rizika. Pravilnici donose drugačije propise u odnosu na prethodnike pa je li stoga potrebno uskladiti postojeću dokumentaciju s novim propisima?

Kratki odgovor je ne, OSIM pravnih osoba koje se bave pružanjem usluga zaštite na radu.

Pravne osobe koje pružaju usluge zaštite na radu obvezne su ishoditi nova ovlaštenja u skladu s novim pravilnicima u roku od 9 mjeseci od objave pravilnika. Ako u navedenom roku ne podnesu zahtjev neće moći pružati usluge zaštite na radu.

Stručni ispiti

Svi koji su položili stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu (opći ili opći i posebni dio) ili za koordinatora po starim pravilnicima i Zakonu ne moraju ishoditi novo uvjerenje već njihovo vrijedi i nakon stupanja novog Zakona na snagu.

Osposobljavanja, procjena rizika, ispitivanja

Uvjerenja i zapisnici o ispitivanju strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i radnog okoliša koja su izdana po starom Zakonu o zaštiti na radu prestaju važiti tek kad nastupe okolnosti iz prethodnog Zakona. Na primjer, za ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima to znači da vrijede dvije godine od datuma izdavanja ili dok se ne dogodi kvar/nedostatak zbog kojeg će biti potrebno ponoviti ispitivanje.

Postojeće procjene opasnosti i osposobljavanja za rad na siguran način prestaju važiti kao i uvjerenja o ispitivanju, nakon što nastupe propisane okolnosti iz starog Zakona o zaštiti na radu i pravilnika donešenih na temelju tog Zakona.

Osposobljavanja poslodavaca i ovlaštenika vrijede i dalje nakon donošenja novog Zakona i Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnih ispita.

Autor: Administrator, 02. 10. 2014

Kategorije: zaštita na radu, propis

Ključne riječi: zaštita na radu, procjena rizika, ovlaštenja, osposobljavanja, rad na siguran način, pravilnik, zakon

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više

Psihofiziološki napori na radnom mjestu
Zaštita na radu obuhvaća i upravljanje psihofiziološkim naporima na radnom mjestu te je važno identificirati i smanjiti psihosocijalne rizike....
Pročitajte više