Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Zaštita na radu i zaštita od požara – obveze poslodavca

Zaštita na radu i zaštita od požara – obveze poslodavca

Prema Zakonu o zaštiti na radu (čl. 12) sprječavanje nastanka požara i eksplozija spada u osnovna pravila zaštite na radu.

Osnovne obveze poslodavaca uključuju provođenje osposobljavanja za početno gašenje požara za sve zaposlenike. Osposobljavanje traje 8 sati i mogu ga provesti samo za to ovlaštene tvrtke.
Potrebno je osigurati dovoljan broj vatrogasnih aparata i hidranata, čiji broj ovisi o djelatnosti. Tvrtke koje u svojim prostorima koriste plin (bilo u radnim procesima, bilo samo za zagrijavanje vode u plinskom bojleru) moraju provoditi redovita ispitivanja plinske instalacije i svih plinskih trošila. Potreban broj vatrogasnih aprata možete izračunati na našem kalkulatoru vatrogasnih aparata.

U zaštitu od požara spadaju i sustavi za dojavu i gašenje požara, kao što su detektori dima, plina, topline, protupožarna tipkala i ručni javljači požara, sprinkler sustavi i ostali sustavi gašenja požara, hidranti i vatrogasni aparati, te sustavi za sprečavanje širenja dima i požara - protupožarni zidovi, protupožarna vrata, protupožarne zaklopke. Sve navedene sustave potrebno je ispitivati svake godine barem jednom. U taj dio spadaju i sustavi protupanične rasvjete.

Također je potrebno provesti ispitivanje kotlovnica koje obuhvaća ispitivanje povezanosti metalnih masa, ventilacije u kotlovnici, opreme, električnih instalacija, sustava za dojavu i gašenje požara i plinodojavnih sustava.

Ako se tvrtka bavi djelatnostima koje mogu uzrokovati eksplozije (npr u radnom procesu se javljaju zapaljive prašine i plinovi, kao kod lakirnica, mješaonica boja, korištenja razrjeđivača, ostali radni procesi u kojima se koriste ili nastaju zapaljive prašine) potrebno je provesti ispitivanja povezanosti metalnih masa i spriječiti pojavu statičkog elektriciteta koji može uzrokovati zapaljenje i eksploziju. U takvim situacijama potrebno je provesti ispitivanja otpora poda te osigurati potrebnu ventilaciju, a ako to nije moguće onda koristiti opremu namijenjenu prostorima s eksplozivnom atmosferom.

Vatrogasni aparati se moraju redovito, jednom godišnje, servisirati u za to ovlaštenom servisu.
U zaštitu od požara ulazi i ispitivanje gromobrana i otpora električne instalaicije, no rokovi za ispitivanje ovih uvjeta su blaži.
Ostale odredbe propisuju jasno naznačene evakuacije puteve koji moraju biti uvijek slobodni.

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više

Psihofiziološki napori na radnom mjestu
Zaštita na radu obuhvaća i upravljanje psihofiziološkim naporima na radnom mjestu te je važno identificirati i smanjiti psihosocijalne rizike....
Pročitajte više

Minimalni tehnički uvjeti za ugostiteljstvo
Temelj kod otvaranja ugostiteljskog objekta je zadovoljavanje minimalnih tehničkih uvjeta. Potrebni uvjeti su propisani zakonom za pojedine objekte, a općenito što je potrebno za svaki ugostiteljski objekt nav...
Pročitajte više

Pravilnik o izloženosti statodinamičkim,psihofiziološkim i drugim naporima radnika
Ministarstvo zdravstva donijelo je ovaj pravilnik za zaštitu zdravlja radnika izloženih ovim naporima, a mi donosimo kratki pregled pravilnika....
Pročitajte više

Pružanje prve pomoći na radnom mjestu – obveze poslodavca
Svaki poslodavac dužan je osigurati odgovarajuće uvjete za pružanje prve pomoći unesrećenim radnicima do dolaska hitne medicinske pomoći ili prebacivanja u bolnicu ili ambulantu. To uključuje osiguranje os...
Pročitajte više