Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Svjetski dan zaštite na radu – 28. travnja

Svjetski dan zaštite na radu – 28. travnja

Od 2003. godine Međunarodna organizacija rada obilježava 28. travnja kao Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu, s naglaskom na prevenciju bolesti i ozljeda na radu. Tema ovogodišnjeg dana zaštite na radu je sigurnost radnika koji koriste kemikalije na radnom mjestu.

Kemikalije su ključne za moderni život te će se i dalje koristiti u radnim procesima – kao pesticidi u uzgoju usjeva, u farmaciji kao sastavni dio lijekova ili u kućanstvima za održavanje čistoće i higijene. Ključno je uložiti napore u postizanje odgovarajuće ravnoteže između koristi koje nam pružaju i štetnih utjecaja na radnike, radne procese, zajednicu i okoliš.

Kemikalije mogu imati niz štetnih utjecaja – mogu značajno oštetiti zdravlje, uzrokovati karcinome, biti zapaljive ili imati nesagledive posljedice po okoliš. Mnoge nezgode koje se danas događaju rezultat su nepažnje ili nedovoljne kontrole kod rukovanja kemikalijama. Veliki pomaci su načinjeni u ovom području, a radnici koji rade s kemikalijama moraju raditi u sigurnoj okolini, biti upoznati s opasnostima, obučeni za rad s kemikalijama i odgovarajuće zaštićeni od njihovih štetnih utjecaja.

 

Povodom ovog dana, Međunarodna organizacija rada poziva vlasti, poslodavce, radnike i njihova udruženja na suradnju kako bi se mogla razviti odgovarajuća nacionalna strategija koja će kvalitetno upravljati svim štetnim aspektima kemikalija korištenim u radnim procesima. Strategija se mora istovremeno baviti utjecajima na zdravlje, sigurnost i okoliš kod korištenja kemikalija. Ideja je održavati koristi koje ostvarujemo kroz upotrebu kemikalija, a istovremeno minimizirati izloženost radnika i emisiju štetnih kemikalija u okoliš.

Potrebno je uložiti globalne napore kako bi se koordinirao znanstveni i tehnološki napredak, porast proizvodnje kemikalija i promjene u organizaciji rada. Također, potrebno je razviti alate koji će pružiti odgovarajuće informacije o kemijskim utjecajima i rizicima, zajedno s novim preventivnim i zaštitnim mjerama.

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više

Psihofiziološki napori na radnom mjestu
Zaštita na radu obuhvaća i upravljanje psihofiziološkim naporima na radnom mjestu te je važno identificirati i smanjiti psihosocijalne rizike....
Pročitajte više

Minimalni tehnički uvjeti za ugostiteljstvo
Temelj kod otvaranja ugostiteljskog objekta je zadovoljavanje minimalnih tehničkih uvjeta. Potrebni uvjeti su propisani zakonom za pojedine objekte, a općenito što je potrebno za svaki ugostiteljski objekt nav...
Pročitajte više

Pravilnik o izloženosti statodinamičkim,psihofiziološkim i drugim naporima radnika
Ministarstvo zdravstva donijelo je ovaj pravilnik za zaštitu zdravlja radnika izloženih ovim naporima, a mi donosimo kratki pregled pravilnika....
Pročitajte više