Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Svjetski dan zaštite na radu – 28. travnja

Svjetski dan zaštite na radu – 28. travnja

Od 2003. godine Međunarodna organizacija rada obilježava 28. travnja kao Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu, s naglaskom na prevenciju bolesti i ozljeda na radu. Tema ovogodišnjeg dana zaštite na radu je sigurnost radnika koji koriste kemikalije na radnom mjestu.

Kemikalije su ključne za moderni život te će se i dalje koristiti u radnim procesima – kao pesticidi u uzgoju usjeva, u farmaciji kao sastavni dio lijekova ili u kućanstvima za održavanje čistoće i higijene. Ključno je uložiti napore u postizanje odgovarajuće ravnoteže između koristi koje nam pružaju i štetnih utjecaja na radnike, radne procese, zajednicu i okoliš.

Kemikalije mogu imati niz štetnih utjecaja – mogu značajno oštetiti zdravlje, uzrokovati karcinome, biti zapaljive ili imati nesagledive posljedice po okoliš. Mnoge nezgode koje se danas događaju rezultat su nepažnje ili nedovoljne kontrole kod rukovanja kemikalijama. Veliki pomaci su načinjeni u ovom području, a radnici koji rade s kemikalijama moraju raditi u sigurnoj okolini, biti upoznati s opasnostima, obučeni za rad s kemikalijama i odgovarajuće zaštićeni od njihovih štetnih utjecaja.

 

Povodom ovog dana, Međunarodna organizacija rada poziva vlasti, poslodavce, radnike i njihova udruženja na suradnju kako bi se mogla razviti odgovarajuća nacionalna strategija koja će kvalitetno upravljati svim štetnim aspektima kemikalija korištenim u radnim procesima. Strategija se mora istovremeno baviti utjecajima na zdravlje, sigurnost i okoliš kod korištenja kemikalija. Ideja je održavati koristi koje ostvarujemo kroz upotrebu kemikalija, a istovremeno minimizirati izloženost radnika i emisiju štetnih kemikalija u okoliš.

Potrebno je uložiti globalne napore kako bi se koordinirao znanstveni i tehnološki napredak, porast proizvodnje kemikalija i promjene u organizaciji rada. Također, potrebno je razviti alate koji će pružiti odgovarajuće informacije o kemijskim utjecajima i rizicima, zajedno s novim preventivnim i zaštitnim mjerama.

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Zaštita na radu za strane radnike
Za ovu godinu kvote za zapošljavanje stranih radnika prilično su povećane. Strani radnici koji dolaze raditi u Hrvatsku, najčešće na poslovima u građevinarstvu i ugostiteljstvu, moraju biti upoznati i prid...
Pročitajte više

Siguran rad u uvjetima visokih temperatura
Radni uvjeti po pitanju temperature definirani su Pravilnikom o ispitivanju radnog okoliša i važećim normama, no problem nastaje pri radu na visokim ili niskim temperaturama na otvorenom. Svjedočimo visokim t...
Pročitajte više

Poslovi stručnjaka zaštite na radu
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava izdalo je mišljenje vezano uz čl.2 st. 3 Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu – područjima obrazovanja koja odgovaraju djelatnosti poslodavca....
Pročitajte više

Zaštita na radu u ugostiteljstvu
S dolaskom nove sezone ugostitelji povećavaju broj zaposlenika i obujam poslovanja. Donosimo ovdje kratki osvrt na opasnosti s kojima se ugostiteljski djelatnici susreću, na što obratiti pozornost kod rada sa ...
Pročitajte više

Dan zaštite na radu 2017
Obilježavamo i ove godine Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu. Na današnji se dan daje počast i obilježava Međunarodni dan sjećanja na poginule radnike....
Pročitajte više

Provođenje mjera zaštite radi sprečavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima
Ovaj pravilnik donijelo je Ministarstvo zdravlja u skladu s Direktivom 2010/32/EU o provođenju Okvirnog sporazuma o sprječavanju ozljeda oštrim predmetima u bolničkom sektoru i zdravstvu. Cilj je osigurati do...
Pročitajte više