Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Obveze, odgovornosti i prava poslodavca iz zaštite na radu

Obveze, odgovornosti i prava poslodavca iz zaštite na radu

Zaštita na radu prije svega obveza je poslodavca te je on dužan osigurati sve potrebno u svrhu povećanja sigurnosti radnih procesa.

Poslodavac ne smije na radno mjesto rasporediti radnika koji nije osposobljen za rad na siguran način niti na poslove s posebnim uvjetima rada rasporediti radnika koji ne ispunjava uvjete za rad na tom radnom mjestu. Dozvoljen je jednomjesečni rad pod nadzorom prije nego li se zaposlenik osposobi, prije čega ga je potrebno upoznati sa svim pravilima zaštite na radu i radnim postupcima. Dovoljno je zaposleniku dati pismene upute i radni postupak, a on mora potpisati potvrdu da je upute dobio i da je upoznat s njima. Nakon isteka probnog perioda od 30 dana (novi zakon predviđa produženje ovog perioda na 60 dana) poslodavac je dužan zaposlenika osposobiti za rad na siguran način.

Poslodavac ne smije dozvoliti rad ženama, maloljetnicima i zaposlenicima sa smanjenom radnom sposobnosti na radnim mjestima gdje postoje za njih štetni utjecaji. U slučaju da je utvrđena neispravnost stroja ili uređaja s povećanim opasnostima poslodavac je dužan isključiti ga iz uporabe do otklanjanja nedostatka. Mora osigurati da zaposlenici rade sukladno važećim propisima i pravilima te da koriste propisana osobna zaštitna sredstva, a radniku koji radi protivno propisima mora zabraniti rad.

Također, mora osigurati dovoljan broj radnika osposobljenih za pružanje prve pomoći i evakuaciju i spašavanje te im osigurati potrebnu opremu.

Poslodavac je dužan zabraniti rad zaposlenicima koji su pod utjecajem alkohola ili opojnih droga te ih udaljiti sa mjesta rada. Ako zaposlenici odbijaju napustiti mjesto rada dužan je pozvati sigurnosnu službu koja će te zaposlenike odstraniti sa mjesta rada.

Dužan je čuvati svu potrebnu dokumentaciju i voditi evidencije o zaposlenicima osposobljenim za rad na siguran način, zaposlenicima koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada, uređajima i strojevima s povećanim opasnostima, opasnim tvarima korištenim u radnim procesu, o ozljedama, profesionalnim bolestima i poremećajima te podnositi godišnje izvještaje o ozljedama i slučajevima profesionalnih bolestima inspekciji rada.

Poslodavac snosi troškove implementacije sustava ZNR (osposobljavanja, nabavka osobnih zaštitnih sredstava, osiguranja zaštitnih naprava, itd.).

Autor: Administrator, 18. 06. 2013

Kategorije: obveze poslodavca

Ključne riječi: zaštita na radu, poslodavac, obveze poslodavca, prava poslodavca, odgovornost poslodavca

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Zaštita na radu za strane radnike
Za ovu godinu kvote za zapošljavanje stranih radnika prilično su povećane. Strani radnici koji dolaze raditi u Hrvatsku, najčešće na poslovima u građevinarstvu i ugostiteljstvu, moraju biti upoznati i prid...
Pročitajte više

Siguran rad u uvjetima visokih temperatura
Radni uvjeti po pitanju temperature definirani su Pravilnikom o ispitivanju radnog okoliša i važećim normama, no problem nastaje pri radu na visokim ili niskim temperaturama na otvorenom. Svjedočimo visokim t...
Pročitajte više

Poslovi stručnjaka zaštite na radu
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava izdalo je mišljenje vezano uz čl.2 st. 3 Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu – područjima obrazovanja koja odgovaraju djelatnosti poslodavca....
Pročitajte više

Zaštita na radu u ugostiteljstvu
S dolaskom nove sezone ugostitelji povećavaju broj zaposlenika i obujam poslovanja. Donosimo ovdje kratki osvrt na opasnosti s kojima se ugostiteljski djelatnici susreću, na što obratiti pozornost kod rada sa ...
Pročitajte više

Dan zaštite na radu 2017
Obilježavamo i ove godine Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu. Na današnji se dan daje počast i obilježava Međunarodni dan sjećanja na poginule radnike....
Pročitajte više

Provođenje mjera zaštite radi sprečavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima
Ovaj pravilnik donijelo je Ministarstvo zdravlja u skladu s Direktivom 2010/32/EU o provođenju Okvirnog sporazuma o sprječavanju ozljeda oštrim predmetima u bolničkom sektoru i zdravstvu. Cilj je osigurati do...
Pročitajte više