Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Zaštita posebnih skupina radnika

Zaštita posebnih skupina radnika

Zakon o zaštiti na radu naročitu pozornost posvećuje zaštiti posebnih skupina radnika - maloljetnika, trudnica i osobama sa smanjenom radnom sposobnošću. Koje poslove oni smiju raditi, a koje ne pročitajte ovdje.

Posebno osjetljive kategorije radnika moraju biti zaštićene od onih opasnosti koje na njih štetno utječu.

Osobita zaštita propisuje se radi očuvanja nesmetanog duševnog i tjelesnog razvitka mladeži, zaštite žena od rizika koji bi mogli ugroziti ostvarivanje materinstva, zaštite osoba s invaliditetom i profesionalno oboljelih osoba od daljnjeg oštećenja zdravlja i umanjenja njihove radne sposobnosti te radi očuvanja radne sposobnosti starijih radnika u granicama primjerenim njihovoj životnoj dobi.

Poslodavac mora osigurati posebnu zaštitu navedenim skupinama i mora utvrditi kolektivnim ugovorom koje poslove te skupine ne mogu obavljati. Za vrijeme trudnoće žena ne smije obavljati poslove koji se obavljaju na visini, poslove vatrogasca, poslove u nepovoljnoj mikroklimi, buci i vibracijama, poslove pri povišenom atmosferskom tlaku, poslove gdje je izložena ionizacijskom i mikrovalnom zračenju, poslovima s isparavanjima olova, žive, radu s opasnim radnim tvarima.

Maloljetnici ne smiju obavljati noćni rad, prekovremeni rad i poslove s posebnim uvjetima rada.
Maloljetnik se ne smije zaposliti na poslovima koji će ugroziti njegovu sigurnost, a ne smije početi raditi na poslovima koji zahtijevaju određenu zdravstvenu sposobnost prije no što prođe liječnički pregled. Inspektor može, u slučaju da posumnja u sigurnost maloljetnika, poslodavcu naložiti da od ovlaštenog liječnika zatraži pregled maloljetnika i procjenu ugrožavanja njegove sigurnosti na radnom mjestu. Na temelju izvještaja liječnika inspektor može poslodavcu izreći zabranu rada maloljetnika na određenim poslovima.

Radnici sa smanjenim radnim sposobnostima ne smije obavljati poslove koji ugrožavaju njegovu preostalu radnu sposobnost. Zaposlenici s invaliditetom imaju pravo na profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju ? utvrđivanje preostale radne sposobnosti, analizu tržišta rada, mogućnost zapošljavanja i uključivanja u rad, profesionalno informiranje, savjetovanje i procjenu profesionalnih mogućnosti, informiranje i savjetovanje o pomoćnoj tehnologiji u učenju i radu, programe za unaprijeđenje radno-socijalne uključenosti u zajednicu, tehničku pomoć, podršku, praćenje i procjenu rezultata, informiranje i podršku u izvorima financiranja, razvoj motivacije i osposobljavanje osoba s invaliditetom u korištenju odabrane tehnologije. 

Radnici privremeno ili trajno nesposobni za rad imaju pravo premještanja na radno mjesto gdje im ne prijeti opasnost od daljnjeg ugrožavanja njihove radne sposobnosti. 

Ako je smanjenje radne sposobnosti posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti poslodavac mora naći drugo radno mjesto na kojem će takvi radnici moći raditi normalno, unatoč svojoj smanjenoj sposobnosti, i bez ugrožavanja preostale radne sposobnosti.

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Zaštita na radu za strane radnike
Za ovu godinu kvote za zapošljavanje stranih radnika prilično su povećane. Strani radnici koji dolaze raditi u Hrvatsku, najčešće na poslovima u građevinarstvu i ugostiteljstvu, moraju biti upoznati i prid...
Pročitajte više

Siguran rad u uvjetima visokih temperatura
Radni uvjeti po pitanju temperature definirani su Pravilnikom o ispitivanju radnog okoliša i važećim normama, no problem nastaje pri radu na visokim ili niskim temperaturama na otvorenom. Svjedočimo visokim t...
Pročitajte više

Poslovi stručnjaka zaštite na radu
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava izdalo je mišljenje vezano uz čl.2 st. 3 Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu – područjima obrazovanja koja odgovaraju djelatnosti poslodavca....
Pročitajte više

Zaštita na radu u ugostiteljstvu
S dolaskom nove sezone ugostitelji povećavaju broj zaposlenika i obujam poslovanja. Donosimo ovdje kratki osvrt na opasnosti s kojima se ugostiteljski djelatnici susreću, na što obratiti pozornost kod rada sa ...
Pročitajte više

Dan zaštite na radu 2017
Obilježavamo i ove godine Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu. Na današnji se dan daje počast i obilježava Međunarodni dan sjećanja na poginule radnike....
Pročitajte više

Provođenje mjera zaštite radi sprečavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima
Ovaj pravilnik donijelo je Ministarstvo zdravlja u skladu s Direktivom 2010/32/EU o provođenju Okvirnog sporazuma o sprječavanju ozljeda oštrim predmetima u bolničkom sektoru i zdravstvu. Cilj je osigurati do...
Pročitajte više