Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude / Stručni ispiti / Stabilni sustavi

Stabilni sustavi

Osnovne informacije vezane uz pologanje stručnog ispita za ispitivača stabilnih sustava za gašenje i dojavu požara.

Pravne osobe koje žele obavljati poslove ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara moraju zadovoljiti uvjet Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara i zaposliti najmanje dvije osobe koje, osim minimalne stručne spreme, moraju imati položen stručni ispit za provjeru ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara.

Cijeli Pravilnik možete preuzeti ovdje.

Način prijave za polaganje stručnog ispita:

Ispit se polaže sukladno odredbama Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12) na način i prema programu stručnog koji je otisnut uz ovaj Pravilnik.
Zahtjev za polaganje stručnog ispita podnosi se Ministarstvu unutarnjih poslova isključivo poštom, putem pravne osobe kod koje je kandidat u radnom odnosu (na memorandumu pravne osobe i uz potpis odgovorne osobe) ili ga podnosi kandidat sam, na adresu: 
Ministarstvo unutarnjih poslova
Uprava za upravne i inspekcijske poslove
Sektor za inspekcijske poslove
Ilica 335, 10 000 Zagreb

Prijava za polaganje ispita podnosi se Ministarstvu, a sadrži:
zahtjev za polaganje ispita,
-ime i prezime te datum, mjesto rođenja i OIB građana kandidata,
-izvornik ili ovjerenu presliku isprave o postignutom stupnju stručne spreme,
-dokaz o uplaćenim troškovima provedbe ispita.
Uz prijavu se prilaže:
dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu propisanom posebnim propisom - 70 kn državnih biljega dostaviti uz zahtjev (20 kn zahtjev i 50 kn rješenje) i 655,00 kn za polaganje ispita ili ponovno polaganje ispita u cijelosti, odnosno 310,00 kn za polaganje popravnog ispita (uplaćuje se broj računa državne riznice HR 1210010051863000160, model HR 64, poziv na broj HR 7005-713-21970, Ministarstva unutarnjih poslova, Zagreb, Ilica 335). 

Poželjno je priložiti i presliku domovnice zbog izbjegavanja pogrešaka u pisanju pojedinih podataka o kandidatu.

Više informacija pronaći ćete na http://www.mup.hr/main.aspx?id=1061#3.

 

Kategorije: stručni ispit, stabilni sustavi, zaštita od požara

Ključne riječi: stručni ispit, stabilni sustavi, zaštita od požara, prijava, cijena

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više