Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude / Česta pitanja

Česta pitanja

Donosimo odgovore na neka od najčešćih pitanja vezana uz zaštitu na radu koje dobivamo putem maila.

Koje su osnovne obveze iz zaštite na radu za poslodavce?

Polazna točka svakog sustava zaštite na radu je procjena rizika. Procjena rizika je elaborat koji detaljno analizira radne procese, tehnologiju, zaposlenike i radnu okolinu u Vašoj tvrtci i prvi je dokument koji će inspektor u slučaju nadzora tražiti. Nadalje, svi zaposlenici moraju biti osposobljeni za rad na siguran način i za početno gašenje požara. Na 20 zaposlenika jedna osoba mora biti osposobljena za pružanje prve pomoći. Ako tvrtka ima više od 20 zaposlenih tada treba osposobiti po još jednu osobu na daljnjih 50 zaposlenika. U svakoj poslovnici i u svakoj smjeni u kojoj radi više od jedne osobe netko mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći. Najmanje jedna osoba mora biti osposobljena kao ovlaštenik poslodavca u svakoj poslovnici. Na svakom radnom mjestu potrebno je ispitati mikroklimatske uvjete i radni okoliš. U svakom objektu potrebno je provesti ispitivanja električnih instalacija i sustava za gašenje i dojavu požara. Ako koristite uređaje s povećanim opasnostima (strojevi u proizvodnji, plinski bojler, električni alat...) potrebno ih je ispitati. U svakoj tvrtci bar jedna osoba bi trebala biti osposobljena i za voditelja evakuacije, a vježbe evakuacije trebaju se provoditi najmanje jednom u dvije godine. Na kraju, potrebno je osigurati i dovoljan broj vatrogasnih aparata i ormarić ili više njih prve pomoći.


Stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu?

Stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu reguliran je Pravilnikom o osposobljavanjima iz zaštite na radu i stručnim ispitima. Razlikuju se stručnjak zaštite na radu I. stupnja i stručnjak II. stupnja. U prvom slučaju riječ je o položenom samo općem dijelu stručnog ispita, a u drugom o općem i posebnom dijelu stručnog ispita. Za polaganje stručnog ispita prijavljujete se slanjem SIS-1 obrazca na adresu Ministarstva rada i mirovinskog sustava nakon čega ćete dobiti povratnu informaciju o prihvaćenoj prijavi i terminu stručnog ispita. Cijena ispita iznosi 800 kn za opći, odnosno 1200 kn za opći i posebni dio stručnog ispita. Za polaganje općeg dijela potrebna je minimalno srednja stručna sprema, a za posebni dio minimalno zvanje prvostupnika.


Vlastita izrada procjene rizika?

Prema Pravilniku o izradi procjene rizika procjenu rizika poslodavac može izraditi sam. Izrada procjene rizika i njen sadržaj definirano je Pravilnikom o izradi procjene rizike.


Koje radnike je potrebno obuhvatiti procjenom rizika?

Procjena rizika obuhvaća sve zaposlenike, volontere, studente i učenike na praksi koji rade u Vašoj tvrtci. Procjena rizika ne obuhvaća zaposlenike vanjskih tvrtki koji povremeno obavljaju rad u Vašoj tvrtci, kao što su čistači i čistačice pojedinih servisa za čišćenje koji povremeno čiste Vaše prostorije. Oni se vode kao zaposlenici Vašeg vanjskog suradnika i kao takvi obuhvaćeni su njihovom procjenom.


Ponovno osposobljavanje zaposlenika

Svi zaposlenici moraju biti osposobljeni za rad na siguran način. Međutim, u određenim slučajevima kada zaposlenici mjenjaju poslodavca mogu im se priznati i osposobljavanja odrađena kod prethodnog poslodavca. Osposobljavanje obavljeno kod prethodnog poslodavca može vrijediti u slučaju ako zaposlenik posjeduje orginalno uvjerenje o položenom osposobljavanju za rad na siguran način i radi na istom radnom mjestu kao i kod prethodnog poslodavca, odnosno na mjestu koje ima iste opasnosti i rizike na radu s kojima je upoznat prilikom osposobljavanja. 

Kategorije: zaštita na radu

Ključne riječi: zaštita na radu, obveze poslodavca, stručni ispit, stručnjak zaštite na radu

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više