Liječnički pregled zaposlenika i povrat troškova za poslodavca

Liječnički pregled zaposlenika i povrat troškova za poslodavca


Ovisno o radnom mjestu, poslodavac je neke zaposlenike obavezan slati na redovite liječničke preglede na medicinu rada. Međutim, ovo ne mora predstavljati trošak. Pogledajte kako ostvariti povrat sredstava utrošenih na liječnički pregled zaposlenika.
Pročitajte više

2014-02-19


Podnošenje prijava inspektoratu rada

Podnošenje prijava inspektoratu rada


Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (?Narodne novine? broj 148/13), od 1. siječnja 2014. godine, inspektori rada djeluju u sastavu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.
Pročitajte više

2014-01-08


Zabrana pušenja na radnim mjestima

Zabrana pušenja na radnim mjestima


Zakon o zaštiti na radu određuje obavezu poslodavca u implementaciji mjera zaštite nepušača od štetnog djelovanja duhanskog dima.
Pročitajte više

2013-12-08


Vlada ukida Državni inspektorat

Vlada ukida Državni inspektorat


Prema pisanju Novog lista Vlada planira preustrojiti postojeće inspekcijsko tijelo i pojedine službe preseliti pod nadležna ministarstva. Cilj je postići veću efikasnost inspekcija i pri tom ostvariti uštede.
Pročitajte više

2013-10-05


Dokazivanje radnog iskustva kod prijave ispita za stručnjaka zaštite na radu

Dokazivanje radnog iskustva kod prijave ispita za stručnjaka zaštite na radu


Polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu održava se kod ministarstva nadležnog za rad, a regulirano je Pravilnikom o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu. Od trenutka prijave do izlaska na usmeni ispit može proći i do šest mjeseci. Kako se prijaviti i više informacija o stručnom ispitu naći ćete ovdje.
Pročitajte više

2013-10-03


Propisi zaštite na radu za uredske i jednostavne djelatnosti

Propisi zaštite na radu za uredske i jednostavne djelatnosti


Zaštita na radu pojednostavljena je za uredske djelatnosti i obrte poput frizerskih salona, kafića i slično. Glavni razlog je nepostojanje opasnosti s kakvima se susrećemo kod rada sa strojevima, na visini i slično.
Pročitajte više

2013-10-01


Prekovremeni rad - obveze i prava zaposlenika i poslodavaca

Prekovremeni rad - obveze i prava zaposlenika i poslodavaca


Svaki poslodavac ima pravo od zaposlenika tražiti, u određenim uvjetima, odrađivanje prekovremenog rada. Međutim, postoje određena ograničenja na koja je potrebno obratiti pozornost.
Pročitajte više

2013-08-30


Zakon o zaštiti na radu izlazi 1. siječnja 2014.

Zakon o zaštiti na radu izlazi 1. siječnja 2014.


Novi Zakon o zaštiti na radu svjetlo dana ipak neće ugledati do ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Iako je njegovo donošenje nekoliko puta najavljeno za taj datum ipak se odgađa. Novi datum donošenja je 1. siječnja 2014. godine.
Pročitajte više

2013-06-28


Obveze, odgovornosti i prava zaposlenika iz zaštite na radu

Obveze, odgovornosti i prava zaposlenika iz zaštite na radu


Svrha svakog sustava zaštite na radu je zaštita zdravlja i sigurnosti radnika, upravo su oni najizloženiji riziku ozljede ili profesionalne bolesti. Zakon o zaštiti na radu radnicima dodjeljuje niz prava poput prava na odbijanje rada u slučaju da radniku prijeti neposredna opasnost za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu. No, radnici također imaju i niz obveza jer upravo o njima ovisi hoće li sustav zaštite na radu biti funkcionalan, odnosno hoće li se pridržavati navedenih obaveza, ili ne.
Pročitajte više

2013-06-19


Obveze, odgovornosti i prava poslodavca iz zaštite na radu
Obveze, odgovornosti i prava poslodavca iz zaštite na radu
Zaštita na radu prije svega obveza je poslodavca te je on dužan osigurati sve potrebno u svrhu povećanja sigurnosti radnih procesa.... Pročitajte više
Zaštita posebnih skupina radnika
Zaštita posebnih skupina radnika
Zakon o zaštiti na radu naročitu pozornost posvećuje zaštiti posebnih skupina radnika - maloljetnika, trudnica i osobama sa smanjenom radnom sposobnošću. Koje poslove oni smiju raditi, a koje ne pročitajte ovdje.... Pročitajte više
Uređenje sustava zaštite na radu
Uređenje sustava zaštite na radu
Sustav zaštite na radu uređen je kroz nekoliko propisa, a najvažniji je Zakon o zaštiti na radu. Zakonom su određena pravila i postupci zaštite na radu koje je potrebno primjeniti na radnom mjestu kako bi se smanjila opasnost za zdravlje i za sigurnost zaposlenika. Koja su to pravila i koji točno postupci možete pročitati ovdje.... Pročitajte više


Obveze poslodavca
Obveze poslodavca
Zakon o zaštiti na radu obvezuje svaku pravnu osobu, odnosno poslodavca, na implementaciju sustava zaštite na radu kako bi se osigurala sigurnost radnog procesa i samim time i sigurnost i zdravlje zaposlenika. Zaštita na radu omogućava poslodavcu i postizanje konkurentnosti na tržištu, jer manje ozljeda znači veću sigurnost i pouzdanost rada i rezultata poslovanja.... Pročitajte više
Što je zaštita na radu?
Što je zaštita na radu?
Danas zaštita na radu ima najvažniju ulogu u jednom uspješnom proizvodnom procesu. Sustav zaštite na radu osigurava sigurnost i neprekinutost procesa, s naglaskom na kontinuirano praćenje i poboljšavanje. Što je zaštita na radu i koji joj je cilj pročitajte ovdje.... Pročitajte više
Ozljede na radu i profesionalne bolesti
Ozljede na radu i profesionalne bolesti
Cilj sustava zaštite na radu je spriječiti mogućnost ozljeđivanja radnika ili razvoja profesionalnih bolesti. No ukoliko do istih dođe Zakonom su propisana određena pravila i procedure koje se moraju ispuniti kako bi se pretrpjela ozljeda na radu ili nastala profesionalna bolest mogle kao takve i priznati od Zavoda za zdravstveno osiguranje. Što se smatra ozljedom, što profesionalnom bolesti i koja su prava ... Pročitajte više


Koje stvari iz područja zaštite na radu poslodavac može izraditi sam i uštedjeti
Koje stvari iz područja zaštite na radu poslodavac može izraditi sam i uštedjeti
Zakon o zaštiti na radu obvezuje poslodavce na implementaciju sustava zaštite na radu i kontinuirano praćenje ispravnosti opreme, strojeva, objekata, instalacija i osposobljenosti radnika i primjerenosti rada radnicima. Ispunjavanje svih svojih obaveza stvara financijski teret svim poslodavcima, no neke stvari možete napraviti i sami i uštediti, u nekim slučajevima i više no što ste mislili, čak do te mjere... Pročitajte više
Privremena i zajednička radilišta prema Zakonu o zaštiti na radu
Privremena i zajednička radilišta prema Zakonu o zaštiti na radu
Poslodavci koji obavljaju građevinske ili montažne radove, na iskorištavanju šuma ili radove u brodogradilištima, dužni su prije početka radova na privremenom radilištu urediti radilište i osigurati da se radovi obavljaju u skladu s pravilima zaštite na radu. Plan izvođenja radova je sastavni dio projektne dokumentacije određene posebnim propisom. Ministar nadležan za rad propisuje sadržaj plana izvođ... Pročitajte više
Razgovor o izmjenama Zakona o radu
Razgovor o izmjenama Zakona o radu
U Rijeci i Splitu održani su razgovori o izmjenama Zakona o radu i konzultacije o procjeni učinka Zakona o zaštiti na radu... Pročitajte više


Novi Zakon o zaštiti na radu izlazi tek 1. srpnja 2013
Novi Zakon o zaštiti na radu izlazi tek 1. srpnja 2013
Na savjetovanju Hrvatske udruge za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu održanog 26. 10. resorni ministar Ministarstva rada i mirovinskog sustava, prof. dr. sc. Mirando Mrsić, predstavio je okvir novog Zakona o zaštiti na radu kojeg je najavio za 1. srpnja 2013. godine, na predviđeni datum ulaska Hrvatske u članstvo EU.... Pročitajte više
Zaštita na radu u Europskoj uniji
Zaštita na radu u Europskoj uniji
Zaštita na radu unutar Europske Unije područje je rada Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA). Njihov cilj je promoviranje važnosti zaštite kroz pristup prevencije opasnosti i eliminiranja rizika na radnom mjestu. Agencija se bavi istraživanjem opasnosti i predlaganjem mjera poboljšanja zaštite na radu na radnom mjestu, dok u svom radu sudjeluju sa vladama zemalja članica, organizacijama... Pročitajte više
Zaštita na radu u Europskoj uniji - primjer uređenja zaštite na radu u Sloveniji
Zaštita na radu u Europskoj uniji - primjer uređenja zaštite na radu u Sloveniji
Povodom predstavljanja nacrta prijedloga novog Zakona o zaštiti na radu u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava napravili smo istraživanje i usporedili zakonsku regulativu u Sloveniji sa hrvatskom zakonskom regulativom kako bi mogli predočiti koje bi nam sve promjene novi Zakon mogao donijeti. Kako je sustav zaštite na radu uređen u Sloveniji i koje obaveze propisuje njihov zakon, usklađen sa EU regulativom,... Pročitajte više


Prijedlog Zakona o zaštiti na radu 2012
Prijedlog Zakona o zaštiti na radu 2012
Dugonajavljivani novi prijedlog Zakona o zaštiti na radu predstavljen je javnosti. Njegovo donošenje očekuje se u zadnjem kvartalu 2012. godine. Evo što nam donosi.... Pročitajte više
Buka na radnom mjestu
Buka na radnom mjestu
U zaštiti na radu buka je definirana kao svaki neželjeni zvuk koji dopire do ljudskog uha. Znači, ne mora biti nužno glasan, već samo mora biti nepoželjan. Negativne posljedice buke su različite - dolazi do poremećaja krvnog tlaka, oštećenja sluha, a mogu se pojaviti i probavne smetnje. Kako smanjiti utjecaj buke na radnom mjestu pročitajte ovdje.... Pročitajte više
Savjeti za siguran rad s računalom
Savjeti za siguran rad s računalom
Svaki dan sve veći broj ljudi svoje poslove obavljaju za računalom, pri čemu su primorani sjediti u istom položaju većinu radnog vremena. Rad za računalom umanjuje ljudsku pokretljivost uslijed čega, zbog kontinuiranog sjedenja i nepoznavanja pravila zaštite na radu pri radu s računalom, dolazi do ugrožavanja zdravlja osoba. U najvećem dijelu dolazi do stradavanja kralježnice, pogoršavanja vida te ošte... Pročitajte više


Propisana pravila zaštite na radu za odstranjivanje štetnih tvari po zdravlje
Propisana pravila zaštite na radu za odstranjivanje štetnih tvari po zdravlje
Uporaba opasnih radnih tvari na radnom mjestu predstavlja znatan rizik za zaposlenika. Rad s opasnim radnim tvarima spada u poslove s posebnim uvjetima rada zbog čega bi svaki zaposlenik koji radi sa ORT trebao biti stručno osposobljen i redovito obavljati liječničke preglede. Prvi korak zaštite na radu je uklanjanje opasnosti - zamjena opasnog neopasnim. Dalje potrebno je osigurati sigurne radne uvjete pomoću... Pročitajte više
Propisana pravila zaštite na radu za smanjenje rizika od udara električne struje
Propisana pravila zaštite na radu za smanjenje rizika od udara električne struje
Rad s električnom strujom spada u poslove s posebnim uvjetima rada. Prilikom rada s eletkričnom strujom može doći do strujnog udara i ozlijede zaposlenika. Koje su to obveze iz područja zaštite na radu vezane uz rad s električnom energijom pročitajte ovdje.... Pročitajte više
Propisana pravila za smanjenje rizika kod horizontalnog i vertikalnog transporta
Propisana pravila za smanjenje rizika kod horizontalnog i vertikalnog transporta
Pravila zaštite na radu kod horizontalnog i vertikalnog transporta namijenjena su osiguravanju radnih postupaka transporta materijala, dijelova i proizvoda prilikom transporta pomoću viličara, dizalica ili ostalih sredstava namijenjenih transportu. Potrebno je osigurati dovoljno manipulativnog prostora prilikom transporta. Također je potrebno osigurati stabilnost tereta prilikom transporta kako se ne bi ugrozila... Pročitajte više


Stariji članci:


Osiguravanje mikroklimatskih parametara i dostatnosti rasvjete

Za pojedine radne procese kao što je rad na otvorenom i slično koji predstavljaju opasnost od nepovoljne mikroklime potrebno je poduzeti određene zaštitne mjere kako bi se smanjila nelagoda i napor po organizam zaposlenika. Nepovoljna rasvjeta također utječe negativno te uzrokuje veće naprezanje očnog živca što dovodi do povećanja broja pogrešaka zaposlenika.

Pročitajte više...


Zaštita električnih instalacija niskog napona osiguračima

Električne instalacije važan su element područja zaštite na radu. Poslodavac je obavezan provesti ispitivanja objekata koji se koriste za rad kako bi se utvrdila njihova sigurnost, što znači da je potrebno utvrditi i ispravnost električnih instalacija.

Pročitajte više...


Rad sa strojevima i uređajima s povećanim opasnostima

Rad sa strojevima i uređajima s povećanim opasnostima uvelike ugrožava zaposlenika ako nisu ispunjeni zahtjevi koje nameće zaštita na radu (osnovna i posebna pravila zaštite na radu). Cilj je djelovati preventivno i ukloniti sve identificirane opasnosti (u procjeni opasnosti) kako se one ne bi pojavile tokom rada.

Pročitajte više...


Opasnosti od padova i rušenja u radnim i pomoćnim prostorijama i u postrojenjima

Opasnosti od padova i rušenja među najzastupljenijim su opasnostima na radu. Prema godišnjim izvještajima padovi zaposlenika čine više od 30 % ukupnog broja teških, smrtnih i skupnih ozljeda na radu. Ako se u obzir uzmu i rušenja predmeta na radnike tada padovi i rušenja predstavljaju čak 50 % od svih načina nastanka ozljeda.

Pročitajte više...


Zaštita na radu i opasnosti od padova i rušenja u graditeljstvu

U građevinarstvu najzastupljeniji je broj smrtnih slučajeva na radu. Takvi događaji, u većini slučajeva, posljedica su nepridržavanja osnovnih pravila zaštite na radu koji rezultiraju padovima zaposlenika s visine zbog nepostavljanja zaštitne ograde, zbog nezaštićenih otvora u podovima objekata u izgradnji, zbog hodanja po salonitnim pokrovima krovova, zbog obrušavanja zemljanih naslaga kod iskopa, itd.

Pročitajte više...


Opasnosti kod rada na računalu i pravilne vježbe

Zaštita na radu kod rada na računalu posebno je područje zaštite na radu. Za svako radno mjesto s računalom potrebno je provesti optimizaciju radnog mjesta kako bi se smanjile opasnosti od razvoja profesionalnih bolesti, a to su oštećenja vida, problemi s kralježnicom, oštećenja živaca uslijed svakodnevnih ponavljanja istih radnji (sidrom karpalnog tunela).

Pročitajte više...


Buka i zaštita na radu

Buka je česta pojava u svim radnim procesima i vrlo važno pitanje sustava zaštite na radu. Buka može prouzročiti trajnu invalidnost i profesionalnu bolest (gubitak sluha) te se kao takva proučava i sa stajališta zaštite na radu. Pojavljuje se na radnom mjestu kao direktna posljedica samog rada stroja (glasni strojevi) ili iz neproizvodnih izvora na koje je teško utjecati (vanjski promet, klimatizacijski sustav i slično). Kako buka djeluje na čovjeka i kako ju spriječiti pročitajte ovdje.

Pročitajte više...


Važnost procjene opasnosti

Poslodavac je dužan izraditi procjenu opasnosti na temelju koje primjenjuje pravila kojima se otklanja ili na najmanju moguću mjeru smanjuju opasnosti i štetnosti te u tu svrhu osigurati sva potrebna materijalna sredstva (čl. 18. st. 1. ZZR). Da bi poslodavac mogao sagledati sve opasnosti, štetnosti i stupanj rizika u djelatnosti koju obavlja, potrebno je izraditi procjenu opasnosti. Zbog toga je procjena opasnosti glavno polazište za provođenje zaštite na radu.

Pročitajte više...


Osobna zaštitna sredstva

Osobna zaštitna sredstva predstavljaju osobnu zaštitnu opremu koja se daje na korištenje osobama izloženim za vrijeme rada određenim opasnostima koje se drugim mjerama ne mogu otkloniti. U ovom slučaju u primjeni su posebna pravila zaštite na radu jer opasnost na radnom mjestu nije bilo moguće otkloniti primjenom osnovnih pravila zaštite na radu.

Pročitajte više...


Važnost evakuacije i spašavanja

Zakon o zaštiti na radu nalaže svakom poslodavcu obvezu izrade Plana evakuacije i spašavanja te redovito provođenje vježbi evakuacije najmanje jednom u dvije godine. Evakuacija je promišljeno, organizirano i učinkovito napuštanje radnih prostora ili objekta prije nego što nastupi ugrožavanje života i zdravlja osoba, a koje može izazvati iznenadni događaj čije posljedice je moguće predvidjeti.

Pročitajte više...


Stručno obrazovanje odraslih

Obrazovanje odraslih obuhvaća posebne programe za stjecanje srednje školske ili stručne spreme, niže stručne spreme, programe prekvalifikacije i programe osposobljavanja i usavršavanja. Obrazovanje odraslih i stručno usavršavanje definirano je Zakonom o obrazovanju odraslih koji opisuje oblike obrazovanja odraslih i definira tko, i pod kojim uvjetima, može izvoditi programe obrazovanja odraslih. Suvremena strategija obrazovanja temelji se na načelu cjeloživotnog učenja.

Pročitajte više...


Popis članaka...

Dizajn i izrada portala by eStart - izrada web stranica i rješenja za poduzetnike


Ocjeni stranicu @ croindex.info Crolinks baza linkova